Důvěřuj, ale prověřuj

Patříte k těm, kteří raději kontrolují telefon svého partnera? Čtete jeho zprávy a narušujete jeho soukromí ve jménu bezpečí vztahu, nebo když máte podezření? SAZKAmobil učinila průzkum, který se na tohle ptal přes tisíc lidí. Jaké byly výsledky?
Mobilní telefony a smartphony jsou plné osobních informací. Soukromých fotografií, lechtivých konverzací, soukromých zpráv a podobně. Právě z tohoto důvodu se jedná nejspíš o nejcitlivější technický vynález éry informačních technologií.
koukání do mobilu
Průzkum veřejného mínění
Více než dvě třetiny obyvatelstva České republiky svým partnerům věří a jejich soukromé zprávy nečte, ani o to nemá zájem. Necelých 30% z nás však raději pro všechny případy čas od času zkontroluje celé konverzace partnera s lidmi, kteří se jim zdají podezřelí.

Častěji nedůvěřují ženy
Z celkového průzkumu vyšlo najevo, že ženy kontrolují důvěru ve své partnery dvakrát častěji než obráceně. Ze všech lidí, kteří přiznali, že partnerovi občas projdou telefon, obrázky a zprávy v něm uložené, je téměř v šedesáti procentech ženského pohlaví. Ze všech dotazovaných žen je to jednačtyřicet procent, které svým partnerům mobily občas zkontroluje. Při této otázce přiznalo kontrolu nad partnerčiným mobilem jenom devatenáct procent mužů, Sexuologové ale odhadují, že toto číslo je s největší pravděpodobností trojnásobně až čtyřnásobně vyšší, ale muži mají menší tendence kontrolu partnerky přiznat, a to z důvodu, že přílišnou starostí o své partnerky ztratí na své mužnosti.

Co je důvodem větší nedůvěry žen ve své muže?
Nejspíš společenské konvence. Ve skutečnosti se podle poledních výzkumů z letošního roku ukázalo, že nevěře se poddávají muži z 20% a ženy z 18% případů, tedy téměř totožně. Obětí nevěry je ovšem pouze 30% mužů ze všech dotázaných a téměř 40% žen.
pár na schodech
Co v telefonu partnerů nacházejí?
V pětačtyřiceti procentech se všichni, kteří procházejí partnerův mobil, uklidní a zjistí, že se nic nekalého neděje. Zbytek takové štěstí neměl. Z těchto 55% se 45% z nich přesvědčilo, že partner lže, ten zbytek se přesvědčil o partnerově nevěře v podobě fotografií nebo témat konverzace či zpráv.