Kde hledat pomoc při hledání práce v Evropě?

Po připojení ČR k EU v r. 2002 se ˇÚřad práce ČR stal součástí sítě EURES-(evropské služby zaměstnanosti). Tato organizace pomáhá uchazečům o práci a zaměstnavatelům v rámci 28 zemí EU, Švýcarska, Islandu, Lichštejnska a Norska. Pomoc poskytují 2 způsoby:
-informační a poradenské služby v oblasti náboru a vyhledávání pracovních míst-speciálně proškolenými poradci, v ČR na krajských pobočkách ÚP a pracovníky ÚP v některých českých a moravských městech. Aktuální seznam těchto poradců je na stránce SeznamEURESporadci.
město v Evropě
-databáze na Evropském portálu pracovní mobility-zde jsouvolná pracovní místa v členských státech sítě EURES.Zájemci si mohou vybrat podle požadavků na profesi a zemi nebo si zde vytvoří svůj účet a vloží on-line životopis do databáze životopisů, která je přístupná zaměstnavatelům z různých evropských zemí. Přínosná je i databáze životních a pracovních podmínek v dané zemi/administrativa, soc. zabezpečení aj./Informace jsou v angličtině, němčině, francouzštině a v úředním jazyku dané země.
kontrolorka při práci
Služby EURES jsou zdarma a financuje je EU. Shromažďuje i informace o nedůvěryhodných agenturách slibujícících zajištění práce v zahraničí! Vytváří různé speciální programy:
1. Tvoje první práce přes EURES-pro mladé 18-35 let-poskytuje zajištění pracovních míst, stáží, učňovské přípravy. Smlouva musí být uzavřena nejméně na 3 měsíce u stáže nebo na 6 měsíců u učň.přípravy či práce. Mladí mohou získat i finanční podporu na cestu, na pohovor v zahraničí, na pokrytí nákladů spojených např. s jazykovými kurzy atd. Musí být splněny i další podmínky, podrobně na příslušných stránkách.
padesátieurové bankovky
2. Program „REACTIVATE“-nad 35let.Zaměřuje se na nezaměstnané, ale pomáhá i starším lidem nad 50 let, kteří u nás často již obtížně hledají zaměstnání. Záleží na jejich kvalifikaci, jazykových znalostech, zdravotním stavu a ochotě ke změnám. Z hlediska potencionálních zaměstnavatelů je poptávka po kvalifikovaných odbornících (ve zdravotnictví, IT sektoru, strojírenství, hotelnictví, aj.), po sezóních pracovnících v turistickém ruchu a v zemědělství, dále po kvalifikovaných řemeslnících.(elektrikáři, pekaři, truhláři aj.)
Nejoblíbenější destinace je dlouhodobě Německo.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup