Zchladnout nemoc správnou přepravou

Logistika léků

Logistika léčivých přípravků je sama o sobě náročný proces, který se řídí mnoha pravidly stanoveným Evropskou lékovou agenturou ať už přesnými teplotami, během kterých se léky musí přepravovat a skladovat, nebo zamezení kontaminace léků během přepravy (případně aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě). Tato pravidla přepravy léků mají vliv na logistiku i přepravní řetězec. Stává se, že jsou přepravci z důvodu přísných podmínek zaměřeny pouze na přepravu léčivých prostředků. Zároveň tento přepravce léků musí splňovat pravidelné audity a dodržovat pravidla certifikace osvědčených distribučních postupů vhodných pro farmacii (GDP). Zvláštní postupu u přepravy a skladování mají opiáty. Přepravou opiátů se zabývá i TLCargo, která vlastní moderní technologie pro zajištění přesné teploty léčiv během přepravy. Kromě zajištění správného skladování léčiv během přepravy (přesná teplota) je nutné i dohledatelnost šarží některých druhů léčiv v případě, že musí dojít ke stažení konkrétní výrobní várky medikamentů. V ČR sleduje dostupnost léků Státní ústav pro pro kontrolu léčiv (SÚKL), který zajistí plynulé a nepřetržité zásobení lékáren dostupnými medikamenty. Přeprava léků je odlišná v jiných zemích, jiná úroveň je v České republice, jiná úroveň na Slovensku.

Přeprava léků

Dodržování přepravních podmínek léčiv

Zajištění správných podmínek pro přepravu léčiv je náročné. V případě, že se nedodrží správná teplota léků, klesá jejich účinnost a někdy se takto mohou i znehodnotit. V takovém případě je chybná přeprava léčiv, protože výrobci udávají účinnost jen v případech správně přepravovaných léků.

Lékařský stetoskop

Léky mají odlišné podmínky pro skladování

V případě léků, které vyžadují specifické podmínky uchovávání se rozlišuje, jestli léčivé přípravky potřebují při přepravě:

  • chlazení nebo jestli je lze přepravovat při běžné pokojové teplotě,
  • jestli léky vyžadují přesnou teplotu (čili přesné rozmezí podmínek od kolika do kolika stupňů je lze přepravovat),
  • jaký způsob chlazení daný lék vyžaduje – jestli aktivní chlazení dopravním prostředkem nebo pouze chladící box (např. s dostatečnou izolací)