V autoškole v Praze buďte poctiví i sami k sobě

Osobní přístup – na vašem úspěchu při získání řidičského oprávnění závisí řada faktorů a mezi nimi ten nejdůležitější – volba dobré autoškoly. Lidé za socialismu takovou výhodu neměli, instruktoři jim byli obvykle přidělováni v jejich obvodu nebo v rámci bonusu pro nejlepší studenty středních škol. Rozhodujte se podle referencí a hlavně osobního přístupu ke klientům, s nímž to půjde mnohem lépe a hlavně bez stresu.

auto na silnici

Testy si vyzkoušejte doma – dvacáté století se neslo převážně v papírové podobě, tehdy se také v autoškolách vyplňovaly testy na papírových formulářích. Dnes mají elektronickou podobu a vy si ji můžete vyzkoušet doma nesčetněkrát. Opakování testů v domácím prostředí je perfektní trénink, a čím více trénujete, tím lepší výsledky budete mít ve finále.

řidičák v kapse

Nepodvádějte – riskovat s taháky a jinými podvody se nevyplácí, raději věnujte více času domácímu studiu a buďte zodpovědní sami k sobě. Většinu nabytých znalostí také zúročíte v praxi, v autoškole se neučíte jen kvůli tomu, abyste uspěli v testech před zkušebními komisaři, ale hlavně abyste uspěli v ostrém provozu. Pamatujte na to, že tam už vedle vás nebude sedět instruktor, a že se budete muset rozhodovat v každé situaci sami. Čím více teorie pochopíte už v autoškole v Praze Autoškola Holešovice, tím snáze budete projíždět (nejen) pražskými ulicemi.

Teorie vs praxe – kdyby se odehrávalo řízení vozidla v pusté poušti, kde široko daleko není žádný jiný vůz, nevyžadovalo by to tolik přípravy a času na praktické jízdy. Ty probíhají po dobu dvou až tří měsíců, v ideálním případě v nepřetržitém sledu zhruba po třech až čtyřech dnech. Jízdy nevynechávejte a mezi nimi nedělejte větší pauzy, než tři až čtyři dny, budete pak lépe na každou předchozí jízdu navazovat. Před závěrečnou zkouškou poslední jízdu určitě nevynechejte a naplánujte si ji dva až tři dny před termínem zkoušky.